درباره دکتر رادنوش پشم فروش

فوق تخصص نورواینترونشن ؛ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق و مغز و نخاع از دانشگاه زوریخ سوئییس ( University hospital of zurich )

دارای بورد تخصصی بیماری های مغز ؛ اعصاب و ستون فقرات

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

دارای مدرک تکمیلی نوروسونولوژی از آلمان

دارای مدرک تکمیلی جراحی بسته سکته مغزی از فرانسه

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران

متخصص جراحی بسته مغز

فارغ التحصیل فوق تخصص اینترونشنال نورو رادیولوژی و سکته مغزی از دانشگاه زوریخ سوییس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران

متخصص جراحی بسته مغز

فوق تخصص اینترونشنال و نورورادیولوژی

دیدگاه ها بسته میباشد
اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت