سردرد های برق آسا

سردرد های برق آسا

سردرد برق آسا

منظور سردرد ی شدید است که با شروع ناگهانی بدون هیچ گونه علایم هشدار دهنده قبلی ایجاد می شود ودر عرض یک دقیقه به اوج شدت خود می رسد،اهمیت این سردرد دراین است که می تواند نشان دهنده خونریزی مغزی تحت عنکبوتیه ناشی ازپارگی انوریسم مغزی باشد، لذا بررسی دقیق و شروع اقدامات درمانی فوری برای بیمار حیاتی است،سایر علل ایجاد کننده این فرم سردرد شامل موارد زیر هستند:
ترومبوز سینوس وریدی مغز
اپوپلکسی هیپوفیز
دیسکسیون شریانهای کاروتید و ورتبرال در گردن
افزایش حاد فشار خون
مننژیت
سکته های مغزی در ناحیه مخچه
افت فشار داخل مغزی در اثر نشت مایع مغزی نخاعی وغیره….
لذا تمام علل ایجاد کننده سردرد های برق آسا ،مهم می باشند ،مراجعه سریع ،بررسی و شروع اقدامات درمانی فوری برای بیمار حیاتی است این فرم سردرد ها را جدی بگیریم. #دکتررادنوشپشم _فروش
#فلوشیپفوقتخصصی_نورواینترونشن

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها