فوق تخصص اینترونشنال نورورادیولوژی چیست؟

فوق تخصص اینترونشنال نورورادیولوژی چیست؟

فوق تخصص اینترونشنال نورورادیولوژی

فوق تخصص اینترونشنال نورورادیولوژی ، یک رشته فوق تخصصی است که به کمک آنژیوگرافی و از طریق جراحی بسته عروق مغز و نخاع (اندوواسکولار)به درمان بیماریهای عروق مغز و نخاع می پردازد . عمدتا عمل ها شامل درمان موارد زیر می شود:

 • فیستول های شریانی و وریدی دورا(DAVF)
 • ناهنجاریهای شریانی وریدی(AVM)
 • انوریسم های مغزی پاره یا پاره نشده مغزی
 • امبولیزاسیون تومور های مغزی
 • درمان مالفورماسیون های کاورنوس
 • درمان سکته مغزی از طریق ترومبکتومی
 • درمان تنگی های شریان کاروتید و ورتبرال از طریق آنژیوپلاستی به کمک استنت
  وبالون
 • امبولیزاسیون ناهنجاری های عروقی صورت و درمان خونریزی های بینی مقاوم به درمان
 • خارج کردن لخته به کمک استنت و ساکشن در ترومبوز سینوس ها و وریدهای مغزی مقاوم به درمان دارویی

عمده بیماری های عروق مغز و نخاع که توسط دکتر رادنوش پشم فروش، فوق تخصص اینترونشنال نورورادیولوژی از طریق آنژیوگرافی و از طریق جراحی بسته (اندو واسکولار) با کمترین  عوارض و مدت زمان بستری انجام می شوند.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت