آنژیوپلاستی ورتبرال در بیمار با تنگی و انسداد دو طرفه شریان کاروتید داخلی
  • 99/06/29

آنژیوپلاستی ورتبرال در بیمار با تنگی و انسداد دو طرفه شریان کاروتید داخلی

 بیمار آقایی  ۶۵ ساله که هر دو شریان کاروتید داخلی وی بسته بود و خونرسانی کل  مغز توسط دو شریان ورتبرال انجام می شد، و باز شریان  ورتبرال یک طرف نیز تنگی شدید داشت و در واقع عملا خونرسانی کل مغز توسط یک شریان انجام می شد. لذا آنژیوپلاستی ورتبرال انجام  شد و  شریان ورتبرال تنگ باز  شد و خوشبختانه خونرسانی مغز توسط دو شریان ورتبرال هم جریان خون قدامی و هم جریان خون خلفی برقرار گردید و در واقع ریسک ایجاد سکته مغزی را از بیمار گرفتیم.

آنژیوپلاستی ورتبرال در بیمار با تنگی و انسداد دو طرفه شریان کاروتید داخلی

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت