آنژیوپلاستی ورتبرال
  • 99/06/29

آنژیوپلاستی ورتبرال

بیمار آقایی  ۷۰ ساله با حملات سرگیجه و افتادن های مکرر مراجعه کرده بود  آنژیوگرافی  مغزی و رگهای گردن انجام شد ، شریان ورتبرال در محلی که از شریان سابکلاوین جدا می شود تنگی شدید داشت لذا خونرسانی به قسمتهای خلفی مغز،  شامل ساقه مغز و مخچه به خوبی صورت نمی گرفت به این  حالت نارسایی ورتبر و بازیلر می گویند. لذا با گذاشتن استنت در شریان ورتبرال ( آنژیوپلاستی ورتبرال )تنگی را رفع کردیم و خونرسانی برقرار شد . به مرور علامت های مریض شامل  سرگیجه، افتادن ها و خطر ایجاد سکته مغزی در قسمت خلفی مغز از بین خواهد رفت.

آنژیوپلاستی ورتبرال

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت