احتمال عود تشنج در فرد به چه عواملی بستگی دارد ؟
  • 98/12/03

احتمال عود تشنج در فرد به چه عواملی بستگی دارد ؟

در چه مواردی احتمال عود تشنج وجود دارد و باید داروی ضد صرع شروع کنیم

احتمال عود تشنج در فردی که برای بار اول دچار تشنج شده به عوامل مختلفی ربط دارد بررسی دقیق بیمار توسط متخصص مغز و اعصاب باید انجام شود و سپس درخصوص ادامه داروهای ضد تشنج تصمیم گیری شود.

در موارد زیر خطر عود تشنج بعد از اولین تشنج وجود دارد و تجویز داروی ضد تشنج برای جلوگیری از عود توصیه می شود:

معاینه عصبی غیر طبیعی باشد.
حمله تشنجی به صورت تشنج پایدار و طول کشیده باشد.
بدنبال تشنج فرد بصورت موقت دچار فلج اندام شود.
سابقه قوی حملات صرع در خانواده بیمار وجود داشته باشد.
نوار مغزی غیر طبیعی باشد.
ام ار ای مغزی غیر طبیعی باشد

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت