از تشخیص تا درمان صرع
  • 99/05/09

از تشخیص تا درمان صرع

صرع چیست ؟

صرع

ریسک فاکتورهای صرع

ریسک فاکتورهای صرع

محرک تشنج

محرک تشنج

انواع صرع

انواع صرع

انواع صرع

صرع ژنرالیزه

صرع ژنرالیزه

علائم صرع

علائم صرع

تشخیص صرع 

تشخیص صرع 

درمان صرع 

درمان صرع 

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت