اقدامات اولیه در تشنج
  • 99/04/23

اقدامات اولیه در تشنج

دربرخورد با فردی که دچار تشنج شده چه اقداماتی باید انجام شود ؟

لطفا خونسری خود را حفظ کنید.

فرد رو به پهلو بخوابانید.

چیزی وارد دهان بیمار نکنید.
مایعات یا دارو به بیمار ندهید.
بیمار رو از اشیا خطرناک دور نگه دارید.
تازمان هوشیار شدن بیمار کنار او بمانید.

اقدامات اولیه در تشنج

در صورت تکرار تشنج چه کارهایی باید انجام داد ؟

طول کشیدن تشنج بیش از پنج دقیقه

اولین باری باشد که فرد دچار تشنج شده باشد

رخ دادن تشنج در فرد حامله

فرد بعد از تشنج هوشیار نشود

فرد بعد از تشنج دچار مشکل تنفسی شود

تشنج در آب رخ دهد

فرد دچار تشنج دچار آسیب مانند شکستگی یا پارگی یا غیره شود

حتما با اورژانس تماس بگیرید

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت