سردرد های تحت حاد و پیشرونده
  • 98/11/12

سردرد های تحت حاد و پیشرونده

سرردرد های تحت حاد و پیشرونده
سردرد ی که به تازگی بعداز چهل سالگی ایجاد شده است .
سردرد ی که الگوی آن نسبت به سابق تغییر کرده است.
سردرد ی که همراه با تهوع ،استفراغ است و با میگرن توجیح نمی شود.
سردرد ی که باعث بیدار شدن بیمار از خواب شود.
سردرد ی که با سرفه،زور زدن یا تغییر وضعیت ایجاد یا تشدید شود.
سردرد ی که با اختلال هوشیاری و تشنج همراه است.
سردرد ی که صبح هنگام بیدارشدن از خواب تشدید شود.
سردرد ی که معاینه عصبی غیر طبیعی بیمار دارد .
سردرد ی که به درمانهای دارویی رایج پاسخ ندهد.
سردرد ی که شروع ناگهانی و برق آسا دارد.
هر نوع سردرد در بیمار مبتلا به سرطان،نقص ایمنی،ایدز
سردرد همراه با اختلالات غدد اندوکرین مانند ترشح شیر از سینه ها سردرد های ذکر شده را جدی بگیریم و نیاز به بررسی بیشترتوسط متخصص مغز و اعصاب دارند.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت