سر درد برق آسا ، علل و علائم آن
  • 98/11/29

سر درد برق آسا ، علل و علائم آن

سر درد برق آسا

منظور سردرد ی شدید است که با شروع ناگهانی بدون هیچ گونه علایم هشدار دهنده قبلی ایجاد می شود و در عرض یک دقیقه به اوج شدت خود می رسد،اهمیت این سردرد دراین است که می تواند نشان دهنده خونریزی مغزی تحت عنکبوتیه ناشی ازپارگی انوریسم مغزی باشد، لذا بررسی دقیق و شروع اقدامات درمانی فوری برای بیمار حیاتی است،سایر علل ایجاد کننده این فرم سردرد شامل موارد زیر هستند:

  • ترومبوز سینوس وریدی مغز
  • اپوپلکسی هیپوفیز
  • دیسکسیون شریانهای کاروتید و ورتبرال در گردن
  • افزایش حاد فشار خون
  • مننژیت
  • سکته های مغزی در ناحیه مخچه
  • افت فشار داخل مغزی در اثر نشت مایع مغزی نخاعی وغیره….

لذا تمام علل ایجاد کننده سردرد های برق آسا ،مهم می باشند ،مراجعه سریع ،بررسی و شروع اقدامات درمانی فوری برای بیمار حیاتی است این فرم سردرد ها را جدی بگیریم.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت