نحوه تشخیص سکته مغزی چگونه است ؟
  • 99/04/02

نحوه تشخیص سکته مغزی چگونه است ؟

ضروری ترین تصویر برداری برای تشخیص سکته مغزی از جهت تشخیص نوع ان و تصمیم گیری در خصوص شروع درمان سی تی اسکن بدون تزریق مغز است. و نباید زمان شروع درمان را بدلیل انجام تصویر برداری های غیر ضروری به تاخیر بیندازیم.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت