تومور های قاعده جمجمه
  • 99/10/26

تومور های قاعده جمجمه

تومورهای مغزی قاعده جمجمه بر اساس نوع و محلشان علایم متفاوتی می توانند ایجاد کنند ، سردرد، اختلال حواس، دوبینی، تاری دید، تشنج، کاهش شنوایی، سرگیجه، عدم تعادل، وزوزگوش، نقص میدان بینایی،اختلال در ترشح هورمون های جنسی و ….. با مراجعه به موقع و تشخیص زودرس، اغلب تومور ها ی مغزی قابل درمان هستند .

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت