عوارض داروی لوودوپا برای بیماران پارکینسون و درمان آن
  • ۹۹/۰۳/۱۳

عوارض داروی لوودوپا برای بیماران پارکینسون و درمان آن

عوارض داروهای لوودوپا برای بیماری پارکینسون

یافته های جدید نشان داده است که بیمارانی که دچار پارکینسون هستند و به صورت دراز مدت داروهای لوودوپا برای درمان پارکینسون مصرف کرده اند. در صورتی که تغذیه درستی نداشته باشند به مرور دچار کمبود ویتامین B6 می‌شوند. کمبود ویتامین B6 می‌تواند باعث تشنج شود، گاهی این تشنج ها به قدری شدید است که می‌تواند مریض را به کما ببرد. این بیماران باید با ویتامین B6 تزریقی درمان شوند تشنج آنها کنترل خواهد شد. پس بیماران پارکینسونی که تحت درمان با  داروی لوودوپا هستند باید به آنها ویتامین B6 داده شود تا با کمبود ویتامین B6 مواجه نشوند که کمبود آن می‌تواند باعث تشنج شود.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها