۳۱ درصد افراد دچار سکته مغزی زیر ۶۵ سال دارند
  • 98/10/25

۳۱ درصد افراد دچار سکته مغزی زیر ۶۵ سال دارند

۳۱ درصد افراد دچار سکته مغزی زیر ۶۵ سال دارند

هر ۴۰ ثانیه یک فرد دچار سکته مغزی می شود

دو نوع سکته مغزی وجود دارد ؛  اسکمیک که در آن یک رگ بسته می شود و سکته مغزی هموراژیک که در آن یک رگ مغزی پاره  می شود

سکته مغزی

 

آمار سکته مغزی

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت