تنگی شریان کاروتید

تنگی شریان کاروتید

تنگی شریان کاروتید یک ریسک فاکتور مهم ایجاد سکته مغزی می باشد ،از طریق کاهش خونرسانی به شریان های داخل مغزی یا از طریق فرستادن لخته به رگهای داخل مغز می تواند باعث ایجاد سکته مغزی شود،تشخیص تنگی شریان کاروتید از طریق سونوگرافی، ام ار آنژیوگرافی ،سی تی آنژیوگرافی و از همه دقیق تر توسط [...] ...
اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت