کاربرد های امر ار آی مغز ( MRI)

کاربرد های امر ار آی مغز ( MRI)

کاربردهای ام ار ای مغز تکنیک دقیق تصویربرداری از مغز ام ار ای می باشد ،و در تشخیص بیماریهای مختلفی که ممکن است مغز را درگیر کنند کاربرد دارد ،از جمله موارد کاربرد ام آر مغز تشخیص بیماریهای زیر است: انواع آسیبهای مغزی بدنبال ضربه اختلالات و تومور های هیپوفیز انواع سکته های مغزی و [...] ...
MRI , ام آر آی
اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت