زمان طلایی درمان سکته مغزی

زمان طلایی درمان سکته مغزی

زمان طلایی درمان سکته مغزی

...
زمان طلایی درمان سکته مغزی

آنوریسم مغز

آنوریسم در واقع بیرون زدگی به شکل بادکنک جداره رگ است که در صورت پاره شدن، خون به فضای اطراف مغز وارد و باعث ایجاد خونریزی مغزی م ...

آنوریسم مغز

جراحی اندوواسکولار انوریسم مغزی

انجام جراحی اندوواسکولار انوریسم مغزی ( کویل گذاری )

...

درای نیدلینگ چیست؟

میدونید درای نیدلینگ چیست؟ چقدر راجع به این درمان میدونید؟

...
درای نیدلینگ چیست؟

سکته مغزی قابل درمان است

سکته مغزی قابل درمان است

...
سکته مغزی قابل درمان است

آنژیوگرافی مغز

آنژیوگرافی مغز

...
آنژیوگرافی مغز

آنژیوگرافی ورتبرال

آنژیوگرافی ورتبرال

...
آنژیوگرافی ورتبرال

درمان سردردهای میگرنی مقاوم به درمان

درمان سردردهای میگرنی مقاوم به درمان

...
درمان سردردهای میگرنی مقاوم به درمان

سکته مغزی در افراد جوان

سکته مغزی در جوانان

...
سکته مغزی در افراد جوان
اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت