آنژیوگرافی تنگی شدید کاروتید داخلی
  • 98/12/03

آنژیوگرافی تنگی شدید کاروتید داخلی

بیمار دیروز با تنگی شدید نزدیک به ۱۰۰ درصد تنگی شریان کاروتید داخلی که خوشبختانه از طریق آنژیوگرافی به کمک استنت و بالون آنژیوپلاستی شریان کاروتید داخلی انجام شد و خونرسانی داخل مغز به خوبی برقرار شد و بیمار با حال عمومی خوب روز بعد مرخص می شود.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت