امبولیزاسیون ناهنجاری شریانی وریدی مغز AVM
  • 99/05/20

امبولیزاسیون ناهنجاری شریانی وریدی مغز AVM

ناهنجاری شریانی وریدی مغز که ناشی از ارتباط غیربیعی شریان و ورید در مغز می باشد را AVM می گویند. ضایعاتی غیر طبیعی ناشی از ارتباط غیر طبیعی شریان و ورید در مغز می باشند. علایم آنها سردرد، تشنج، اختلال حرکتی، اختلال تکلم، خونریزی مغزی و علایم عصبی پیشرونده می باشد. می توان از طریق انژیوگرافی به کمک لوله های باریک موادی به صورت چسب ،غالبا سیاهرنگ تحت عنوان اونیکس بداخل این ناهنجاری عروقی در حین آنژیوگرافی تزریق کرد و بتدریج این ضایعه از بین می رود و خطر خونریزی و سایر مشکلات عصبی از بین می رود ، تشخیص این ناهنجاری از طریق ام آر آی مغزی و آنژیوگرافی مغزی می باشد.

 

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت