تشخیص تنگی شدید شریان کاروتید توسط سونوگرافی داپلر عروق گردن
  • 99/06/06

تشخیص تنگی شدید شریان کاروتید توسط سونوگرافی داپلر عروق گردن

تشخیص تنگی شدید شریان کاروتید توسط سونوگرافی داپلر عروق گردن توسط دکتر رادنوش پشم فروش فوق تخصص بیماری های عروق مغز و نخاع و آنژیوگرافی دارای مدرک سونوگرافی عروق مغزی و گردن از آلمان
سونوگرافی داپلکس 
سونوگرافی داپلکس عروق مغزی و گردن ابزار بسیار مفید و بی خطر جهت بررسی شریان های کاروتید و ورتبرال و عروق داخل مغزی می باشد و در غربالگری بیماران که کاندید آنژیوپلاستی می باشند بسیار مفید است.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت