تنگی شدید کاروتید داخلی نزدیک به ۱۰۰ درصد در بیمار کاندید CABG
  • 99/09/01

تنگی شدید کاروتید داخلی نزدیک به ۱۰۰ درصد در بیمار کاندید CABG

تنگی شدید کاروتید داخلی نزدیک به ۱۰۰ درصد در بیمار کاندید CABG ، از طریق آنژیوگرافی بدون بیهوشی و گذاشتن استنت و چندین نوبت بالون آنژیوپلاستی، کاروتید داخلی باز شد و خوشبختانه بدون عارضه برقرار گردید.

درمان تنگی شدید کاروتید داخلی

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت