تنگی ۱۰۰ درصد شریان کاروتید داخلی و اختلال در گردش خون
  • 99/05/04

تنگی ۱۰۰ درصد شریان کاروتید داخلی و اختلال در گردش خون

بیمار با تنگی نزدیک به ۱۰۰ درصد شریان کاروتید داخلی و اختلال شدید در گردش خون قدامی از طریق پروگزیمال پروتکشن، آنژیوپلاستی کاروتید داخلی انجام شد و خوشبختانه خونرسانی داخلی مغزی برقرار گردید.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت