درمان آنوریسم مغزی به روش استنت و کویل گذاری
  • 99/02/28

درمان آنوریسم مغزی به روش استنت و کویل گذاری

ضایعاتی بادکنکی شکل در داخل عروق مغزی می باشند که بسیار خطرناک بوده و در واقع مانند بمب ساعتی می باشند و می توانند خونریزی کرده و باعث خونریزی تحت عنکبوتیه شده و حتی باعث مرگ بیمار شوند،
بیمار شب گذشته ، اقایی مسن با شکایت سردرد و دوبینی به ما مراجعه کرد ، در معاینه علایم فلج زوج سوم مغزی یافت شد ، انژیو گرافی چهار رگ مغزی انجام شد و انوریسم بزرگ در انتهای شریان کاروتید داخلی یافت شد که دهانه انوریسم هم نسبتا عریض بود خوشبختانه انوریسم به کمک گذاشتن استنت و کویل قبل از پاره شدن بسته شد و بیمار با حال خوب به بخش منتقل شد.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت