مردمک مارکوس گان چیست ؟

مردمک مارکوس گان چیست ؟

<p style=”text-align: justify;”>مردمک مارکوس گان (AFFERENT PUPILLARY DEFECT (A.P.D
مردمک مارکوس گان بیماری ای نادر است که بر روی چشم ها تاثیر می‌گذارد و با تابش نور در هر یک از چشم ها واکنش آن متفاوت خواهد بود که این واکنش نشان ازاین است که نقص یا بیماری در عصب بینایی یا شبکیه وجود دارد. برای ایجاد واکنش طبیعی مردمک به نور عصب دو و سه نقش دارند در ضایعات در گیر کننده عصب دوم یا همان عصب بینایی پاسخ طبیعی مردمک به نور مختل می شود و به آن مردمک مارکوس گان می گویند ، این حالت اغلب در بیماری مالتیپل اسکلروزیس که عصب بینایی دچار التهاب شده دیده می شود ، فرد مبتلا با تاری دید و اغلب حرکات دردناک چشم مراجعه می کند ،معاینه عصب بینایی توسط نورولوژیست و یافتن اختلال در پاسخ مردمک به نور کلید تشخیصی مهمی جهت انجام آزمایشات و تصویر برداری های تکمیلی مغز می باشد.

با چرخاندن یک چراغ قوه بین هر دو چشم ، مردمک مارکوس‌گان قابل تشخیص است. اگر نور به چشم سالم تابانده شود هر دو مردمک منقبض می‌گردد، اما در صورتی که نور از چشم سالم به چشمی که نوریت اپتیک با نوریت رتروبولبر دارد تابانده شود، مردمک آن نه تنها تنگ نمی‌شود بلکه گشاد نیز می‌گردد که با نام مردمک مارکوس گان شناخته می‌شود. زمانی که عصب بینایی یک چشم آسیب ببینید رفلکس نوری مردمک همان چشم کاهش و از بین می‌رود.

مردمک مارکوس گان

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت