سندروم یک و نیم چیست ؟

سندروم یک و نیم چیست ؟

<p style=”text-align: justify;”>در ایجاد حرکات افقی همزمان چشم ها به طرفین ، کورتکس مغزی در لوب فرونتال، هسته های عصب سه و شش، عضلات چشم ها ، قسمتی تحت عنوان فاسیکل طولی داخلی M.L.F و قسمتی تحت عنوان P.P.R.F واقع در پونز نقش دارند . در ضایعات در گیر کننده پونز، مانند سکته مغزی، خونریزی مغزی ، انسفالیت ها و یا مالتیپل اسکلروزیس Y حرکات افقی در یک چشم کاملا مختل می شود ودر چشم دیگر فقط توانایی نگاه به خارج وجود دارد به این سندروم ، سندروم یک و نیم می گویند و اغلب به دلیل در گیری P.P.R.F در پونز است.
جهت بررسی علت سندروم یک و نیم و انجام درمان مناسب معاینه توسط نورولوژیست و انجام MRI مغز توصیه می شود.

 
سندروم یک و نیم

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت