اصول مهم راه های پیشگیری از کمردرد

اصول مهم راه های پیشگیری از کمردرد

اصول و قواعد مهم پیشگیری از کمردرد که افراد سالم و کسانی که قبلا از درد کمر شکایت داشتند، ملزم به رعایت آن می‌باشند. این اصول شام ...

پیشگیری از کمردرد

ترومبکتومی مکانیکال

ترومبکتومی مکانیکال : در سکته های مغزی در صورتی که رگهای اصلی وبزرگ مغز در اثر لخته بسته شده باشند ،مانند شریان کاروتید داخلی، شریان مغزی میانی M1, شریان مغزی قدامی A1, شریان بازیلر، معمولا تزریق وریدی داروهای تجزیه کننده لخته (التپلاز) اثری چشمگیر در باز کردن رگ بسته شده نخواهند داشت ،دراین موارد بردن [...] ...
ترومبکتومی مکانیکال

فایل PDF دفترچه انژیوگرافی برای بیماران

آنژیوگرافى مغزى روشی است که توسط فوق تخصص آنژیوگرافى عروق مغز انجام می شود و در طی آن رگهاى خونى مغز و گردن شامل شریان ها و وریده ...

میگرن و رژیم غذایی

چه غذاها و عواملی باعث تحریک میگرن می شوند و باید از مصرف آنها اجتناب کرد غذاهای مانده در یخچال بعضی از انواع پنیر گرسنگی بعضی از ...