داروهای ضد تشکیل لخته و نیز تجزیه کننده لخته خون

داروهای ضد تشکیل لخته و نیز تجزیه کننده لخته خون

داروهای ضد تشکیل لخته یا تجزیه کننده لخته موثر در درمان و پیشگیری از عود سکته مغزی، انتی پلاکت های موثر در پیشگیری از تشکیل و توس ...

چه داروهایی در پیشگیری از تکرار سکته موثر هستند ؟

برای پیشگیری از تکرار وعود سکته مغزی براساس علت ایجاد سکته مغزی می توان از داروهای ضد پلاکت و یا ضد انعقاد خون استفاده کرد توجه ش ...

داروهای پیشگیری از تکرار سکته مغزی