فیستول های شریانی وریدی نخاع

فیستول های شریانی وریدی نخاع

فیستول شریانی وریدی نخاعی یا Dural arteriovenous fistula در حالت نرمال سیستم گردش خون شریانی نخاع ،خونرسانی نخاع رو برعهده دارد این سیستم به سیستم مویرگی وصل شده و سپس به سیستم وریدی نخاعی وصل شده و تخلیه خون وریدی نخاع توسط گردش خون وریدی صورت میگیرد، در فیستول شریانی وریدی نخاعی این ارتباط مختل شده و فشار بالای گردش خون شریانی مستقیما به سیستم وریدی منتقل می شود لذا فشار در سیستم گردش وریدی نخاع بالا میرود وریدهای روی سطح نخاع پرخون شده و تخلیه خون وریدی نخاعی مختل میشود، بتدریج بیمار دچار کمردرد، ضعف اندام، اختلال اسفنکتری و بی حس شدن اندام می شود تشخیص درست ودرمان مناسب این ضایعه عروقی می تواند باعث بهبودی کامل فرد مبتلا شود ،در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب می تواند باعث فلج شدن کامل فرد و مشکلات اسفنکتری شود.

تشخیص قطعی فیستول شریانی وریدی

تشخیص قطعی فیستول شریانی وریدی با آنژیوگرافی نخاعی است و درمان از طریق آنژیوگرافی نخاعی صورت می‌گیرد. توسط کاتتری ظریف موادی شبیه چسب به داخل فیستول تزریق می‌شود و این مواد باعث از بین بردن فیستول و از بین بردن وریدهای پرخون و غیرطبیعی می‌شوند و در نتیجه فشار بر روی نخاع برداشته می‌شود و علائم فرد به تدریج رفع می‌گردد، به این عمل امبولیزاسیون گفته می‌شود، تشخیص درست و به موقع و افتراق بیماری های مشابه برای پیش آگهی بیمار نقش مهمی دارد.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها