فیستول های شریانی وریدی نخاع

فیستول های شریانی وریدی نخاع

<p>فیستول شریانی وریدی نخاعی یا Dural arteriovenous fistula در حالت نرمال سیستم گردش خون شریانی نخاع ،خونرسانی نخاع رو برعهده دارد این سیستم به سیستم مویرگی وصل شده و سپس به سیستم وریدی نخاعی وصل شده و تخلیه خون وریدی نخاع توسط گردش خون وریدی صورت میگیرد، در فیستول شریانی وریدی نخاعی این ارتباط مختل شده و فشار بالای گردش خون شریانی مستقیما به سیستم وریدی منتقل می شود لذا فشار در سیستم گردش وریدی نخاع بالا میرود وریدهای روی سطح نخاع پرخون شده و تخلیه خون وریدی نخاعی مختل میشود، بتدریج بیمار دچار کمردرد، ضعف اندام، اختلال اسفنکتری و بی حس شدن اندام می شود تشخیص درست ودرمان مناسب این ضایعه عروقی می تواند باعث بهبودی کامل فرد مبتلا شود ،در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب می تواند باعث فلج شدن کامل فرد و مشکلات اسفنکتری شود.

تشخیص قطعی فیستول شریانی وریدی

تشخیص قطعی فیستول شریانی وریدی با آنژیوگرافی نخاعی است و درمان از طریق آنژیوگرافی نخاعی صورت می‌گیرد. توسط کاتتری ظریف موادی شبیه چسب به داخل فیستول تزریق می‌شود و این مواد باعث از بین بردن فیستول و از بین بردن وریدهای پرخون و غیرطبیعی می‌شوند و در نتیجه فشار بر روی نخاع برداشته می‌شود و علائم فرد به تدریج رفع می‌گردد، به این عمل امبولیزاسیون گفته می‌شود، تشخیص درست و به موقع و افتراق بیماری های مشابه برای پیش آگهی بیمار نقش مهمی دارد.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها