مراقبت های بعد از LP

مراقبت های بعد از LP

LP کشیدن مایع مغزی نخاعی از طریق وارد کردن سوزن در فضای زیر عنکبوتیه کمری انجام پذیر است. پونکسیون لومبار وارد کردن سوزن به داخل ف ...

مراقبت های بعد از LP

کشیدن مایع مغزی نخاعی و LP چیست؟

پونکسیون کمری LP یک راه تشخیصی و گاهی درمانی است که برای دست یابی به اهداف زیر انجام می‌شود: ۱- اندازه گیری فشار مایع مغزی-نخاعی (CS ...

نحوه انجام کشیدن مایع مغزی نخاعی

تومورهای نخاعی

تومورهای نخاعی براساس محل قرار گرفتن در بافت نخاع یا دربافت های اطراف نخاع به انواع مختلفی تقسیم میشوند، مانند تومور های اینترامدولاری، تومورهای اینترا دورال اکسترا مدولاری و تومورهای اکسترا دورال نام برد. علائم تومورهای نخاعی علایم تومورهای نخاعی براساس محل تومور متفاوت است از جمله علایم درد کمر یا گردن بی حسی اندام [...] ...
تومورهای نخاعی

فیستول های شریانی وریدی نخاع

فیستول شریانی وریدی نخاعی یا Dural arteriovenous fistula در حالت نرمال سیستم گردش خون شریانی نخاع ،خونرسانی نخاع رو برعهده دارد این سیستم به ...

فیستول های شریانی وریدی نخاع
اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت