اینترفرون بتا ۱a برای درمان مالتیپل اسکلروزیس (MS)

اینترفرون بتا ۱a برای درمان مالتیپل اسکلروزیس (MS)

اینترفرون بتا ۱a ،اوونکس در انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس به صورت تزریق عضلانی هفته ای یکبار تجویز می شود، از عوارض شایع آن علایم شبیه سرما خوردگی است. اینترفرون بیا ۱a ,ربیف در انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس به صورت تزریق زیر جلدی سه بار در هفته تجویز می شود از عوارض شایع آن [...] ...
اینترفرون بتا 1a

ناتالیزوماب برای درمان مالتیپل اسکلروزیس (MS)

دارو ناتالیزوماب در انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس به صورت تزریق داخل وریدی هر چهار هفته یکبار تجویز می شود سردرد ،درد مفاصل و احساس خستگی از عوارض آن است. اکریلیزومب در انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس و نوع اولیه پیشرونده به صورت تزریق داخل وریدی هر ۶ماه تجویز می شود سردرد و عفونت وتب [...] ...
ناتالیزوماب

دی متیل فومارات برای درمان مالتیپل اسکلروزیس (MS)

دی متیل فومارات در درمان انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس به صورت کپسول یا قرص دوبار در روز تجویز می شود، گرگرفتگی و عوارض گوارشی شایع است. تریفلونامید در انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس به صورت خوراکی روزی یک عدد تجویز می شود، اختلال آنزیم های کبدی و عوارض گوارشی و ریزش مو از عوارض [...] ...
دی متیل فومارات

فینگولیمود داروی موثر در درمان مالتیپل اسکلروزیس (MS)

فینگولیمود داروی موثر در درمان انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس است که به صورت خوراکی روزانه ا عدد مصرف می شود،کمردرد، سردرد، اختلال آنزیم های کبدی و کند شدن ضربان قلب از عوارض آن است. کلادریبین در درمان انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس و انواع ثانویه پیشرونده کاربرد دارد، ابتدا روزی ا قرص ۵ روز [...] ...
فینگولیمود

گلاتمیر استات – داروی مصرفی در درمان MS

گلاتمیر استات : دارویی موثر در درمان انواع عود کننده مالتیپل اسکلروزیس به صورت تزریق زیر جلدی هفته ای سه بار تجویز می شود. میتوکسانترون: در انواع عود کننده با سیر تهاجمی،انواع پیشرونده ثانویه به صورت تزریق داخل وریدی هر ۳ ماه یکبار تجویز می شود، عوارض قلبی و کاهش تعداد گلبول های سفید از [...] ...