مکانیسم عمل داروهای ضد پارکینسون

مکانیسم عمل داروهای ضد پارکینسون

مکانیسم عمل داروهای ضد پارکینسون با درمان های دارویی میتوان بسیاری از علایم بیماری پارکینسون را بر طرف کرد ،اغلب داروهایی که استفاده می شوند،دوپامین رو افزایش و استیل کولین را کاهش می دهند،از داروهای موجود لوودوپا،سلژیلین،انتاکاپون،امانتادین ،پرامی پکسول، و بنزتروپین را می توان نام برد،تشخیص به موقع بیماری پارکینسون، تجویز داروی مناسب و توجه [...] ...
مکانیسم عمل داروهای ضد پارکینسون