مکانیسم عمل داروهای ضد آلزایمر

مکانیسم عمل داروهای ضد آلزایمر

<p style=”text-align: justify;”>مکانیسم عمل داروهای ضد آلزایمر

مکانیسم عمل داروهای ضد آلزایمر

بیماری آلزایمر در اثر زیاد بودن ماده ای به نام گلوتامات و در نتیجه رسوب امیلوئید و نیز کاهش استیل کولین در کورتکس مغز و هیپوکامپ که در عملکردهای شناختی مغز و حافظه نقش دارند ایجاد می شود،داروهای که در درمان آلزایمر تجویز می شود، یا باعث کاهش گلوتامات می شوند مانند ممانتین،یا باعث افزایش استیل کولین می شوند مانند ریواستیگمین، گالانتامین و دنپزیل،داروها در کند کردن روند پیشرفت اختلال عملکرد های شناختی و حافظه نقش دارند.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت