اینتر نوکلئار افتالموپلژی چیست ؟

اینتر نوکلئار افتالموپلژی چیست ؟

<p style=”text-align: justify;”>دو ساختار رشته‌ای در ساقه مغز ،بین پونز و مغز میانی وجود دارد تحت عنوان فاسیکل طولی داخلی یا M.L.F که بین هسته عصب شش و هسته عصب سه سمت مقابل ارتباط برقرار می کند و از رشته های عصبی میلین دار ساخته شده اند. آسیب به این ساختار باعث اختلال در حرکات افقی چشم می شود ،یک چشم در نگاه به خارج دچار نیستاگموس شده و چشم دیگر به داخل نمی اید ،به این سندروم اینتر نوکلئار افتالموپلژی گویند . فرد مبتلا با شکایت دوبینی به پزشک مراجعه می کند. معاینه دقیق توسط نورولوژیست و انجام MRI مغز جهت تشخیص علت ودرمان آن ضروری است. از علل شایع ایجاد کننده این حالت بیماری مالتیپل اسکلروزیس است. تومور ها، سکته های مغزی و عفونت های مغزی از سایر علل ایجاد کننده این سندروم اند.

اینتر نوکلئار افتالموپلژی

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت